Meddygfa Lon Ganol, Dinbych

Croeso i Feddygfa Lon Ganol

Datblygwyd ein Gwefan newydd er mwyn darparu gwybodaeth ynglyn a'r Feddygfa, y Meddygon a'r staff yn ogystal a'r amrywiaeth o wasanaethau gofal iechyd sydd ar gael yma. Mae hi hefyd yn fodd i'n cleifion gael gafael ar wybodaeth bwysig.

Defnyddiwch y ddewislen uchod i fwrw golwg ar wahanol adrannau'r wefan. Cliciwch logo'r Feddygfa Lon Ganol ar y chwith ar frig y dudalen i ddychwelyd iâr dudalen gartref.

Cysylltwch a ni os oes gennych chi unrhyw adborth am y wefan neu awgrymiadau ar sut i'w gwella.

Mwy o wybodaeth: www.screeningforlife.wales.nhs.uk

Manylion Cyswllt

Meddygfa Lon Ganol
Lon Ganol
DINBYCH
LL16 3UW
Ffon: 01745 816481
Ffacs: 01745 816153

Os oes angen cymorth meddygol brys arnoch chi ffoniwch 999!

Gwefannau Defnyddiol

Betsi Cadwalader University Health Board  NHS Direct Wales

Patient UK  NHS Fit For Travel